Doskonalimy dalej umiejętności z zakresu koordynacji wzrokowo – ruchowej 😊