1. Zadania wychowawcze i opiekuńcze:

 • Kontynuacja nauki samodzielnego spożywania posiłków – pomaganie dziecku w samodzielnym korzystaniu z kubka i sztućców.
 • Dalsze kształtowanie nawyków higienicznych i prozdrowotnych – mycie rączek i buzi.
 • Próby wpajania nawyku sprzątania zabawek po zakończonej zabawie – odkładanie zabawek na półkę, zbieranie klocków do pojemnika.
 • Zachęcanie do dzielenia się zabawkami i współpracy z innymi dziećmi podczas zabaw przez podawanie innemu dziecku zabawki, wymienianie się zabawkami.
 • Nagradzanie pozytywnych zachowań podczas zabaw w grupie.
 • Próby nauczenia umiejętności poruszania się w parach, prawidłowego siedzenia przy stole, na dywanie.
 • Zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa poprzez uporządkowany rytm dnia, stałe pory snu, zabawy posiłków.
 • Dzień Babci i Dziadka – wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną.

 

2. Zajęcia z zakresu rozwijania mowy, pojęć matematycznych, myślenia, rozwój poznawczy:

 • Wprowadzenie słownictwa związanego z zimą – opiekunka w oparciu o widok za oknem, obrazki, dostępne wiersze, historyjki zapoznaje dzieci z zimową pogodą.
 • Oglądanie ilustracji przedstawiających bałwanka.
 • Rozwijanie mowy biernej poprzez czytanie krótkich wierszyków i bajeczek.
 • Zapoznanie z ubiorem zimowym: czapka, szalik, rękawiczki, kurtka.
 • Nauka rozumienia nakazów i zakazów: „podaj”, „nie wolno”.
 • Czytanie krótkich wierszyków o babci i dziadku, oglądanie ilustracji przedstawiających babcię i dziadka.
 • Nauka wskazywania części ciała – nauka kojarzenia nazwy z częścią ciała.
 • Ćwiczenia oddechowe: Dmuchanie baniek mydlanych

 

3. Zajęcia manipulacyjno-konstrukcyjne:

 • Nauka budowania klockami miękkimi, twardymi, o zróżnicowanej wielkości i strukturze.
 • Próby poprawnego układania i dopasowywania klocków.
 • Zachęcanie do piętrzenia klocków – opiekunka demonstruje budowanie wieży z klocków, zachęca dziecko do zabawy.
 • Manipulowane zabawkami interedukacyjnymi – kształtowanie zmysłu wzroku i słuchu.
 • Zabawy piramidami, wkładanie obręczy.
 • Zachęcanie do manipulowania przedmiotami – obracanie, rzucanie, przekładanie z ręki do ręki, stukanie o podłogę – ćwiczenie chwytu dowolnego i pod kontrolą wzroku.
 • Układanie puzzli dwuelementowych, drewnianych układanek – ćwiczenie chwytu pesetowego.
 • Zachęcanie do ćwiczeń ruchów palców, dłoni, nadgarstków, rąk poprzez zabawę zakręconymi labiryntami.

 

4. Zajęcia umuzykalniające:

 • Próby naśladowania gestów wykonywanych przez opiekunkę podczas słuchania piosenek, poruszanie się w takt muzyki.
 • Zapoznanie z nowymi piosenkami : „Zima”, „Taniec bałwanków”.
 • Słuchanie muzyki relaksacyjnej dla dzieci – wyciszenie się dzieci przez snem.
 • Kontynuowanie prób uczestnictwa w zabawach kołowych przy dziecięcych przebojach.

1.  Zadania wychowawcze i opiekuńcze:

 • Doskonalenie nawyku wspólnej, zgodnej zabawy – rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi angażując je w zabawy grupowe, zwracanie uwagi na innych uczestników zabawy, prawidłowe i bezpieczne korzystanie z zabawek.
 • Kontynuacja nauki samodzielnego spożywania posiłków – pomaganie dziecku w samodzielnym korzystaniu z kubka i sztućców.
 • Kształcenie umiejętności słuchania innych – zwracanie uwagi na kolejność wypowiadania się w grupie, nauka sygnalizowania chęci wypowiedzi poprzez podnoszenie ręki do góry.
 • Doskonalenie samodzielnego jedzenia – opanowywanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków: przyjmowanie właściwej postawy przy stole, posługiwanie się łyżką i widelcem, czekamy aż wszyscy skończą posiłek.
 • Modelowanie pozytywnych zachowań podczas wspólnych zabaw, adekwatnego reagowania na polecenia, wprowadzenie elementów współpracy, uczenie poszanowania pracy i własności innych. Rozwijanie umiejętności dłuższego skupiania uwagi na jednej czynności lub zabawie.
 • Ostrożne zachowywanie się podczas zabawy i wspólnych zajęć. Zwracanie uwagi na komfort rówieśników.

2. Zajęcia z zakresu rozwijania mowy, myślenia, pojęć matematycznych, rozwój poznawczy:

 • Czytanie wierszy i bajek „Zimowe opowiadania”- poznanie nazwy warzyw ”Zima”, „Ubierzemy dziś choinkę”, „Podróż świętego Mikołaja”, „Świąteczna podróż” – rozwijanie wyobraźni, poszerzanie słownika dziecięcego.
 • „Duża piłka, mała piłka”- ćwiczenia klasyfikacyjne, przeliczanie oraz porównywanie piłek.
 • Ćwiczenia oddechowe: naśladowanie lokomotywy – wydmuchiwanie „nadmiaru powietrza” – ffff, szszszsz, dmuchanie w piłeczki pingpongowe, powtarzanie zdań szeptem.
 • Ćwiczenia artykulacyjne: zabawa „Co mówią zwierzęta”- Naśladujemy odgłosy zwierząt (kle kle, kum kum, be be, mu mu).
 • Kontynuacja nauki figur geometrycznych- koło, trójkąt, kwadrat.
 • Ćwiczenie spostrzegawczości „Znajdź przedmiot”, „Znajdź przedmiot pod kubeczkiem”.

3. Zajęcia manipulacyjno – konstrukcyjne, plastyczne:

 • ,,Zimowe kolorowanki” — kolorowanie kredką: nauka poprawnego chwytu.
 • Układanie drewnianych puzzli, układanek – dopasowanie elementów o różnej wielkości kształcie i liczbie.
 • Chusta animacyjna – utrwalanie poznanych kolorów, podawanie przykładów do wylosowania kolorów.
 • Układanie puzzli tekturowych, drewnianych i piankowych – rozwijanie wyobraźni i myślenia oraz koordynacji ruchowej podczas doboru odpowiednich części układanki.
 • Konstruowanie dowolnych budowli z klocków waflowych typu lego.
 • Rozwijanie wyobraźni przestrzennej i koncentracji, współpraca z innymi dziećmi.
 • Nawlekanie koralików na sznurek – kształtowanie sprawności manualnej.
 • ,,Kolorowe rękawiczki’’ — ozdabianie wyciętych z papieru rękawiczek.
 • ,,Bałwanek’’ — ćwiczenie motoryki małej, za pomocą szklanego naczynia, waty oraz szczypiec.
 • ,,Choinka’’ — praca plastyczna z wykorzystaniem taśmy, kartonu oraz papierowych ozdób.
 • ,,Bombeczki’’ — praca plastyczna z wykorzystaniem brokatu, papierowych talerzyków, farb, kleju i brokatu.

4. Zajęcia umuzykalniające:

 • Zapoznanie się z nowymi piosenkami: ,,Pingwinek”, ,,Elfy”, ,,Świąteczne pierniki’’
 • Ćwiczenia słuchowe rozwijające wrażliwość dziecka na: dźwięk, ton, rytm, melodie, tempo.
 • Zabawy uwzględniające naukę elementów tańca; poruszanie się w rytm melodii na palcach łączenie w pary , w koło; szybka orientacja na zmianę melodii.
 • Słuchanie muzyki relaksacyjnej – próby wyciszenia po wyczerpującej zabawie.
 • Zabawy kołowe, ruchowo – naśladowcze do dziecięcych przebojów.

1.  Zadania wychowawcze i opiekuńcze:

 • Usprawnianie samoobsługi: kontynuacja nauki samodzielności w piciu z kubka, posługiwania się łyżką i widelcem;
 • Kształcenie umiejętności słuchania innych – zwracanie uwagi na kolejność wypowiadania się w grupie, nauka sygnalizowania chęci wypowiedzi poprzez podnoszenie ręki do góry;
 • Wyrabianie nawyku używania form grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam;
 • Wspieranie procesu kształtowania nawyków higienicznych i prozdrowotnych – szczególne uwrażliwianie na konieczność mycia rąk po skorzystaniu z toalety, przed posiłkiem;
 • Dalsze opanowywanie umiejętności związanych z rozbieraniem i ubieraniem się.
 • Nawiązywanie bliższego kontaktu z rówieśnikami poprzez wspólne zabawy integracyjne, inicjowane samodzielnie przez dzieci lub opiekunkę;
 • Podejmowanie działań na rzecz grupy – utrzymywanie porządku wśród zabawek;
 • Doskonalenie umiejętności prawidłowego reagowania na polecenia i prośby opiekuna;
 • Zabawy naśladowczo-tematyczne: Kształtowanie umiejętności naśladowania czynności życia codziennego poprzez zabawę w kącikach tematycznych: wchodzenie w role społeczne, próby współdziałania z rówieśnikami;
 • Doskonalenie nawyku wspólnej zabawy – zaangażowanie w zabawy grupowe, zwracanie uwagi na innych uczestników zabawy, bezpieczne i prawidłowe korzystanie z zabawek;

 

2. Zajęcia z zakresu rozwijania mowy, myślenia, pojęć matematycznych, rozwój poznawczy:

 • „Gdzie schowało się zaczarowane jabłko?”- kształtowanie spostrzegawczości oraz orientacji w przestrzeni.
 • „Czy znasz swoje ciało?”- szybka orientacja w schemacie własnego ciała z pokazywaniem i nazywaniem części ciała.
 • „Przeciwieństwa”- dobieranie w pary ilustracji przeciwstawnych np. biały – czarny, cienki – gruby, duży – mały, szeroki – wąski, ciężki – lekki , długi – krótki.
 • Ćwiczenia kształtujące wymowę: ćwiczenia logopedyczne- „Gimnastyka buzi i języka”- zabawy ćwiczące policzki „Chomik”, „Balon”, „Chudniemy”, „Co się stało z naszymi ustami”, klaskanie językiem, kręcenie kółek językiem.
 • Ćwiczenia ortofoniczne: doskonalimy mowę powtarzając wyrazy dźwiękonaśladowcze w rymowankach czytanych przez opiekunkę „W lesie”, „Złota jesień’’.

 

3. Zajęcia manipulacyjno – konstrukcyjne, plastyczne:

 • Wkładanie, nawlekanie, nakładanie, turlanie, otwieranie, zamykanie, budowanie i konstruowanie budowli z klocków lub innych materiałów konstrukcyjnych.
 • Wspólne oglądanie bajek i baśni zgromadzonych w kąciku książki. Dzieci nazywają co widzą na rysunkach.
 • Kontynuowanie nauki samodzielnego sznurowania butów.
 • Dopasowanie kształtów do otworów (koło, trójkąt, kwadrat) – celowanie, wkładanie – stymulowanie procesów spostrzegania i uwagi oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 • ,,Dzień jeża’’ – praca plastyczna z wykorzystaniem farb.
 • ,,Parasolki’’ – wyklejanie wyciętych z papieru parasolek za pomocą bibuły i papieru kolorowego.
 • ,,Mały chemik’’ – doświadczenie chemiczne z wykorzystaniem sody oczyszczonej, octu oraz wysokiego naczynia.

 

4. Zajęcia umuzykalniające:

 • Ćwiczenia słuchowe rozwijające wrażliwość dziecka na: dźwięk, ton, rytm, melodie, tempo;
 • Zabawy uwzględniające naukę elementów tańca; poruszanie się w rytm melodii na palcach łączenie w pary , w koło; szybka orientacja na zmianę melodii;
 • Zabawy taneczne- w parach i taniec swobodny;

1.  Zadania wychowawcze i opiekuńcze:

 • Bawimy się zgodnie i bezpiecznie, szanujemy zabawki i zamieniamy się nimi podczas zabawy.
 • Modelowanie pozytywnych zachowań podczas wspólnych zabaw, adekwatnego reagowania na polecenia, wprowadzanie elementów współpracy, uczenie poszanowania pracy i własności innych.
 • Utrwalanie pozytywnych zachowań w grupie: „idziemy parami”, siedzenie w kole, odkładanie zabawek na miejsce, spokojne siedzenie podczas posiłków. Oswajanie z głośnym wypowiadaniem się i prezentowaniem się przed dziećmi i opiekunkami. Zachęcanie do nawiązywania interakcji z opiekunem i rówieśnikami.
 • Wpajanie nawyków grzecznościowych, higienicznych i porządkowych: m.in. rytuał powitania i pożegnania używając zwrotów „Dzień dobry”, „Do widzenia”, mycie rączek i buzi po posiłkach oraz po spacerze, porządkowanie zabawek.
 • Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.
 • Doskonalenie nawyku wspólnej, zgodnej zabawy – rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi angażując je w zabawy grupowe, zwracanie uwagi na innych uczestników zabawy, prawidłowe i bezpieczne korzystanie z zabawek.

 

2. Zajęcia z zakresu rozwijania mowy, myślenia, pojęć matematycznych, rozwój poznawczy:

 • Ćwiczenie spostrzegawczości „Znajdź zwierzątko”, „Znajdź przedmiot pod kubeczkiem”.
 • „Nadeszła Jesień ” – rozmowa kierowana na temat zmian zachodzących w przyrodzie.
 • Zabawa „echo” – powtarzanie poszczególnych słów: głośno, cicho, szeptem.
 • Ćwiczenia oddechowe: „Male i duże piórek podróże ”- doskonalenie umiejętności prawidłowego wdechu i wydechu.
 • Wprowadzenie słownictwa związanego z jesienią – w oparciu o widok za oknem, obrazki, dostępne wiersze, historyjki zapoznanie dzieci z jesienną pogodą.
 • Słuchanie opowiadań, bajek i wierszy: „Leśne przygody”, „Jesień dla dzieci”, „Jeżyk Cyprian”, ,,Idzie jesień’’.

 

3. Zajęcia manipulacyjno – konstrukcyjne, plastyczne:

 • Nauka samodzielnego sznurowania butów.
 • ,,Dzień zwierząt’’ – praca plastyczna z wykorzystaniem kartonu, makaronu, farb i stempli wykonanych z gąbki.
 • Zachęcanie do piętrzenia klocków – opiekunka demonstruje budowanie wieży z klocków, zachęca dziecko do zabawy.
 • ,,Święto Dyni’’ – wyklejanie dyni z wykorzystaniem bibuły.
 • ,,Dzień Ośmiornicy’’ – doskonalenie percepcji wzroku, nauka kolorów z wykorzystaniem materiałowych pomponów.
 • „Zgadnij, co to?” – rozpoznawanie za pomocą zmysłu dotyku przedmiotów znajdujących się w pudełku – poznawanie właściwości przedmiotów: struktura, kształt, dźwięk.
 • Nawlekanie makaronu na sznurek – kształtowanie sprawności manualnej.

 

4. Zajęcia umuzykalniające:

 • Próby naśladowania gestów wykonywanych przez opiekunkę podczas słuchania piosenek, poruszanie się w takt muzyki.
 • Zapoznanie z nowymi piosenkami : „Ja kocham jesień”, „Deszczowa piosenka”.
 • Słuchanie muzyki relaksacyjnej dla dzieci – wyciszenie się dzieci przez snem.
 • Kontynuowanie prób uczestnictwa w zabawach kołowych przy dziecięcych przebojach.

1.  Zadania wychowawcze i opiekuńcze:

 • Zapoznanie się z imionami nowych dzieci i opiekunek.
 • Zainteresowanie dziecka zabawą, aby złagodzić poczucie tęsknoty za rodzicem.
 • Nawiązanie kontaktów z rodzicami, w celu poznania osobowości dziecka oraz jego upodobań.
 • Nawiązanie kontaktów z rodzicami w celu zgładzenia stresu i obaw o dziecko.
 • Zapewnienie dziecku życzliwej atmosfery w grupie.
 • Zachęcanie dzieci do zabawy wybranymi samodzielnie zabawkami.

 

2. Zajęcia z zakresu rozwijania mowy, myślenia, pojęć matematycznych, rozwój poznawczy:

 • Nauka wskazywania części ciała – nauka kojarzenia nazwy z częścią ciała.
 • Czytanie bajeczek i oglądanie ilustracji ze żłobkowej biblioteczki – próby opowiadania o przeczytanych utworach: rozwijanie mowy biernej i czynnej oraz pamięci;
 • Naśladowanie odgłosów zwierząt.
 • Poznanie nazw niektórych drzew oraz ich owoców (dąb, kasztan).
 • “Na dywanie siedzi jeż, co on robi to my też”- zabawa ruchowa.

 

3. Zajęcia manipulacyjno – konstrukcyjne, plastyczne:

 • Zachęcanie do manipulowania przedmiotami – obracanie, rzucanie, przekładanie z ręki do ręki, stukanie o podłogę – ćwiczenie chwytu dowolnego i pod kontrolą wzroku.
 • Tworzenie prostych budowli z klocków, rozwijanie wyobraźni przestrzennej, usprawnianie pracy dłoni – palce i nadgarstki.
 • Rozwijanie wyobraźni przestrzennej i koncentracji, współpraca z innymi dziećmi.
 • ,,Parasolki’’ – wyklejanie wyciętych z papieru parasolek za pomocą bibuły.
 • ,,Jesienne drzewko’’ – wykorzystanie płatków kosmetycznych oraz pestek dyni.

 

4. Zajęcia umuzykalniające:

 • Piosenka “Tu paluszek, tu paluszek, teraz pokazuje brzuszek….” wskazywanie na części ciała.
 • Słuchanie muzyki klasycznej.
 • Poznanie nowych piosenek; ,,Malowała jesień’’, ,,Jesienny taniec’’.

1.  Zadania wychowawcze i opiekuńcze:

 • Doskonalenie nawyku wspólnej, zgodnej zabawy – rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi angażując je w zabawy grupowe, zwracanie uwagi na innych uczestników zabawy, prawidłowe i bezpieczne korzystanie z zabawek.
 • Kontynuacja nauki samodzielnego spożywania posiłków – pomaganie dziecku w samodzielnym korzystaniu z kubka i sztućców.
 • Kształcenie umiejętności słuchania innych – zwracanie uwagi na kolejność wypowiadania się w grupie, nauka sygnalizowania chęci wypowiedzi poprzez podnoszenie ręki do góry.
 • Doskonalenie samodzielnego jedzenia – opanowywanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków: przyjmowanie właściwej postawy przy stole, posługiwanie się łyżką i widelcem, czekamy aż wszyscy skończą posiłek.
 • Modelowanie pozytywnych zachowań podczas wspólnych zabaw, adekwatnego reagowania na polecenia, wprowadzenie elementów współpracy, uczenie poszanowania pracy i własności innych. Rozwijanie umiejętności dłuższego skupiania uwagi na jednej czynności lub zabawie.
 • Ostrożne zachowywanie się podczas zabawy i wspólnych zajęć. Zwracanie uwagi na komfort rówieśników.

2.  Zajęcia z zakresu rozwijania mowy, myślenia, rozwój poznawczy:

 • Ćwiczenie oddechowe „wąchamy kwiatki” – powolny wdech nosem, powolny wydech ustami.
 • Rozwijanie mowy bierniej poprzez czytanie krótkich wierszyków i bajeczek.
 • „Przeciwieństwa”- dobieranie w pary ilustracji przeciwstawnych np. biały – czarny, cienki – gruby, duży – mały, szeroki – wąski, ciężki – lekki , długi – krótki.
 • Na sawannie – poznawanie dzikich zwierząt (np. lew, krokodyl, nosorożec).
 • Uświadamianie dzieci, jak ważną rolą jest jedzenie owoców i warzyw.
 • Gimnastyka buzi i języka: zabawy i ćwiczenia warg, języka; cmokanie, napinanie policzków, wysuwanie warg do przodu, zwijanie języka w rulonik.
 • Nauka rozumienia nakazów i zakazów: „podaj”, „nie wolno”.

3. Zajęcia manipulacyjno – konstrukcyjne, plastyczne:

 • ,,Owieczka’’ – tworzenie futra owcy z pianki do golenia.
 • ,,Tęcza’’ – nawlekanie kolorowego makaronu na sznurki, kształtowanie umiejętności manualnych.
 • Nauka budowania klockami miękkimi, twardymi, o zróżnicowanej wielkości i strukturze.
 • Układanie puzzli dwuelementowych, drewnianych układanek – ćwiczenie chwytu pęsetkowego.
 • ,,Uśmiechnięte słońce’’ – praca plastyczna z wykorzystaniem farb i brystolu A1.
 • Dopasowanie kształtów do otworów (koło, trójkąt, kwadrat) – celowanie, wkładanie – stymulowanie procesów spostrzegania i uwagi oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej.

4. Zajęcia umuzykalniające:

 • Zabawa taneczna „Baby Shark” oraz ,,Taniec Mai’.
 • Słuchanie muzyki relaksacyjnej.
 • Zabawy uwzględniające naukę elementów tańca; poruszanie się w rytm melodii na palcach łączenie w pary, w koło; szybka orientacja na zmianę melodii.
 • Zapoznanie z nowymi piosenkami: „Ja lubię lato”, „Wycieczka pociągiem”.

1. Zadania wychowawcze i opiekuńcze:

 • Kontynuacja przygotowań do życia w grupie społecznej przez wdrażanie do zgodnej zabawy.
 • Doskonalenie umiejętności samodzielnego ubierania się.
 • Kontynuowanie nauki korzystania z nocnika – komunikowanie potrzeb poprzez gesty, jak i słowa.
 • Budowanie nawyków grzecznościowych wobec opiekunów oraz kolegów w żłobku. Używanie zwrotów, jak i słów ,,przepraszam’, ,,dziękuję’’, ,,do widzenia’’, ,,dzień dobry’’.
 • Rozwijanie umiejętności prawidłowego skupiania uwagi na zabawie lub konkretnej czynności.
 • Oswajanie dzieci z wykonywaniem czynności na forum grupy.
 • Nauka słuchania, gdy głos zabierają inni.

 

2. Zajęcia z zakresu rozwijania mowy, myślenia, rozwój poznawczy:

 • ,,Owoce lata’’ – przedstawienie letnich owoców z pomocą ilustracji. Szczególne zwrócenie uwagi na ich kształt, wygląd, wielkość, jak i smak. Częstowanie dzieci owocami.
 • Zapoznanie się z poszczególnymi elementami ubioru letniego.
 • Dmuchanie baniek mydlanych – doskonalenie prawidłowej umiejętności wydechu i wdechu.
 • Wspólne sadzenie letnich kwiatów – kontakt dzieci z przyrodą, poszerzanie wiedzy o otaczającym ich świecie.
 • Ćwiczenia artykulacyjne – naśladowanie odgłosów zwierząt.
 • Zabawa „echo” – powtarzanie poszczególnych słów: głośno, cicho, szeptem.

3. Zajęcia manipulacyjno – konstrukcyjne, plastyczne:

 • ,,Smak lata’’ – praca plastyczna z wykorzystaniem papieru A4, kleju oraz wacików.
 • ,,Widelczykowe kwiaty” – praca plastyczna z wykorzystaniem plastikowych widelców, farb oraz papieru A4.
 • ,,Motyl z gąbeczki’’ – praca plastyczna z wykorzystaniem farb, gumek recepturek, gąbek, pędzelków oraz papieru A4.
 • Ćwiczenie prawidłowego przekładania, wyjmowania oraz wkładania przedmiotów.
 • Wspólne czytanie ulubionych bajek.
 • „Jaki to instrument?” – zagadki słuchowe.
 • Wkładanie, nawlekanie, nakładanie, turlanie, otwieranie, zamykanie, budowanie i konstruowanie budowli z klocków lub innych materiałów konstrukcyjnych.

 

4 .Zajęcia umuzykalniające:

 • Relaksacja przy muzyce – utwór z filmu Kopciuszek.
 • Zabawa taneczna „Tańce połamańce” oraz ,, If you’re happy and you know it’’.
 • Ćwiczenia słuchowo-rytmiczne – podskoki w górę w rytm klaskania.
 • Zabawa muzyczno-ruchowa: ”Głowa, ramiona, kolana… ”
 • Wspólny taniec do piosenki ,,Krecik zielony ma berecik’’ – integrowanie grupy.

 

5. Baby English: Nauka poprzez muzykę oraz zabawę nazwy kolorów , owoców , warzyw , części ciała .

 

6. Ogrodnictwo sezonowe zajęcia w naszym ogrodzie . Ćwiczymy motorykę duża i małą , oraz kondycję ręka-oko .

1. Zadania wychowawcze i opiekuńcze:

 • Przygotowanie do życia w grupie społecznej przez wdrażanie do zgodnej zabawy.
 • Doskonalenie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków. Właściwe posługiwanie się sztućcami. Zwracanie uwagi na właściwą postawę przy stole
 • Rozwijanie umiejętności słuchania innych – zwracanie uwagi na kolejność wypowiadania się w grupie
 • Przypominanie o zasadach panujących w grupie – nauka słuchania, gdy mówią inni, cierpliwe czekanie na swoją kolej.
 • Wyrabianie umiejętności zdyscyplinowanego przemieszczania się: „jedziemy pociągiem”, „idziemy parami
 • Nauka poprzez zabawę serdecznych zachowań wobec koleżanek i kolegów. Dbanie o jak najlepszy kontakt dziecka z opiekunką
 • Kształtowanie nawyku mycia rąk i buzi po zabawie, przed i po posiłkach oraz po skończonej toalecie
 • Nauka zgodnego zachowania się w grupie – utrwalanie pozytywnych zachowań wobec innych: nie zabieranie zabawek, nie przepychanie się, czekanie na swoją kolej
 • Zachęcanie do sygnalizowania potrzeb fizjologicznych.
 • Modelowanie pozytywnych zachowań podczas wspólnych zabaw, adekwatnego reagowania na polecenia, wprowadzanie elementów współpracy, uczenie poszanowania pracy i własności innych.
 • Kształtowanie nawyków porządkowych – odkładamy zabawki na swoje miejsce, zasuwamy krzesełka po wstaniu od stolika
 • Doskonalenie umiejętności prawidłowego reagowania na polecenia i prośby opiekuna
 • Zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabawy na placu zabaw
 • Sprawianie radości bliskim poprzez obdarowywanie ich samodzielnie wykonanymi laurkami

 

2. Zajęcia z zakresu rozwijania mowy, myślenia, rozwój poznawczy:

 • Radośnie świętujemy Dzień Dziecka – pogadanka na temat ich święta
 • Czytanie wierszyków: „Pierwszy czerwca -”, „ Murzynek Bambo”
 • „Wszystkie dzieci nasze są” – zwrócenie uwagi na dzieci z różnych stron świata: wygląd, kolor skóry, ubiór. Rozmowa na temat różnic między dziećmi na kuli ziemskiej.„Moje ulubiona książeczka” – zachęcanie dzieci do indywidualnych wypowiedzi na temat swoich książeczek – budowanie pewności siebie poprzez występy przed rówieśnikami
 • „W bajkowej krainie książek” – rozpoznawanie i nazywanie bohaterów znanych bajek
 • „Do kogo należą te przedmioty?” – ćwiczenia klasyfikujące – łączenie obrazków przedstawiających baśniowe postacie z odpowiednimi rekwizytami
 • Wprowadzanie słownictwa związanego z Latem – zabawy w ogrodzie, na placu zabaw, odpoczynek nad wodą,
 • „Nadeszło Lato ” – rozmowa kierowana na temat zmian zachodzących w przyrodzie
 • Czytanie wierszyków i bajeczek ze żłobkowej biblioteki o letniej tematyce: „Tęczowe lato”, „Biedronka i żuk” – rozwijanie wyobraźni, poszerzanie słownika dziecięcego.
 • Loteryjka obrazkowa – „Co pasuje do lata?” Oglądanie obrazków, nazywanie ich i odpowiednie klasyfikowanie
 • „Zbieramy muszelki” – zabawa liczbowa – utrwalanie nauki liczenia do trzech
 • „Letnia burza” – ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem piórek

 

3. Zajęcia manipulacyjno – konstrukcyjne, plastyczne:

 • Układanie klocków o rożnej wielkości, ciężkości, strukturze, dopasowywanie elementów układanek o rożnej wielkości i liczbie- budowanie wież, mostów, domków, garaży, pociągów.
 • Piramidy, wkładanki, obręcze- usprawnianie chwytu precyzyjnego i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • Puzzle i układanki drewniane – stymulowanie procesów spostrzegania, analizy i syntezy wzrokowej
 • „Bajkowe puzzle” – układanie bajkowych postaci z elementów różnej wielkości i kształtu
 • Układamy książki – nauka segregowania od najmniejszej do największej
 • Tworzenie konstrukcji przestrzennych z klocków typu: wafle lub lego.
 • Nawlekanie koralików na sznurek – kształtowanie sprawności manualnej.
 • Zabawa konstrukcyjna „wysoka i niska wieża” utrwalanie pojęć wysoki, niski,
 • Dopasowanie kształtów do otworów (koło, trójkąt, kwadrat) – celowanie, wkładanie – stymulowanie procesów spostrzegania i uwagi oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • Zaczarowany świat dziecka – praca plastyczna z wykorzystaniem kawałków gąbki
 • „Mój książkowy przyjaciel ” – kolorowanie ulubionej baśniowej postaci
 • „Zakładka do książki” – przyozdabianie kolorowymi elementami o różnym kształcie i wielkości
 • Laurka dla Taty – praca plastyczna z okazji Dnia Ojca – z wykorzystaniem kolorowego papieru.
 • Lato czeka – praca plastyczna przy użyciu: kleju, papieru, bibuły.

 

4 .Zajęcia umuzykalniające:

 • Zabawy ruchowe ze śpiewem: „Baloniku”, „Stary Niedźwiedź”, „Kółko graniaste” – integrowanie grupy,
 • Wspólne tańce w kole do piosenek „Wszystkie dzieci nasze są”, „Pierwszy czerwca”
 • Zabawa instrumentami muzycznymi – próba grania na nich.
 • Zabawy w rytm melodii: łączenie w pary, w koło, zmiany kierunku tańca
 • Zabawy ruchowo-muzyczne przy piosenkach „Pszczółka Maja”, „W moim domku”
 • Ilustracje ruchowe piosenek „Prawa ręka, lewa noga”, „Jadą misie”
 • Słuchanie muzyki relaksacyjnej – próby wyciszenia po wyczerpującej zabawie
 • Wspólne tańce do piosenek: „Kolorowa piłka”, „Woogi – boogi”
 • Zabawy kołowe, ruchowo – naśladowcze do dziecięcych przebojów.
 • Co to za piosenka? – odgadywanie znanych dzieciom piosenek, wspólny śpiew i taniec przy utworach

 

5. Baby English: Nauka poprzez muzykę oraz zabawę nazwy kolorów , owoców , warzyw , części ciała .

 

6. Ogrodnictwo sezonowe zajęcia w naszym ogrodzie . Ćwiczymy motorykę duża i małą , oraz kondycję ręka-oko .

1.  Zadania wychowawcze i opiekuńcze:

 • Wyrabianie nawyku używania form grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam.
 • Utrwalanie odpowiedniego zachowania przy stole podczas posiłków jak również podczas zajęć. Doskonalenie umiejętności prawidłowego reagowania na polecenia i prośby opiekuna.
 • Wspieranie procesu kształtowania nawyków higienicznych i prozdrowotnych – uwrażliwienie na konieczność mycia rąk po skorzystaniu z toalety, przed posiłkiem, po zabawie na placu zabaw.
 • Nawiązanie bliższego kontaktu z rówieśnikami poprzez wspólne zabawy integracyjne, inicjowanie samodzielnie przez dzieci lub opiekunkę.
 • Kształtowanie umiejętności słuchania innych
 • Ostrożne zachowywanie się podczas zabawy i wspólnych zajęć. Zwracanie uwagi na komfort rówieśników.
 • Dalsze opanowanie umiejętności związanych z rozbieraniem i ubieraniem się. Samodzielne przygotowujemy się do leżakowania, a po jego zakończeniu samodzielne ubieranie swojej garderoby.
 • Doskonalenie samodzielnego jedzenia – opanowanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków: przyjmowanie właściwej postawy przy stole, posługiwanie się łyżką, widelcem, czekanie aż wszyscy zjedzą posiłek.
 • Podejmowanie działań na rzecz grupy – utrzymanie porządku wśród zabawek, używanie ich zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • Modelowanie pozytywnych zachowań podczas wspólnych zabaw, adekwatnego reagowania na polecenia, wprowadzenie elementów współpracy, uczenie poszanowania pracy i własności innych. Rozwijanie umiejętności dłuższego skupiania uwagi na jednej czynności lub zabawie.
 • Przyzwyczajanie dzieci do indywidualnej wypowiedzi i wykonywania czynności na forum grupy. Oswajanie z głośnym wypowiadaniem się i prezentowaniem się przed dziećmi i opiekunkami.
 • Utrwalenie pozytywnych zachowań w grupie: siedzenie w kole, odkładanie zabawek na miejsce, spokojne siedzenie podczas posiłków.

 

2. Zajęcia z zakresu rozwijania mowy, myślenia, pojęć matematycznych, rozwój poznawczy:

 • Pogadanka na temat zwierząt, jakie można spotkać na łące (np. motyl, żabka biedronka). Wskazywanie na obrazkach wypowiedzianych zwierzątek, opowieści o ich wyglądzie.
 • Czytanie bajek i wierszy „Wiosenna łąka”, „Żabki” prośby opowiadania o przeczytanych utworach: rozwijanie pamięci i umiejętności wypowiadania się przed rówieśnikami.
 • Jaki to kwiat? Jaki ma kolor? – zadania obrazkowe. Próby wskazania oraz nazywania kwiatów przedstawionych przez opiekuna. Układanie obrazków z kolorowymi kwiatami.
 • „Jakie to zwierzę” – zagadki obrazkowe. Kto zajmuje się zwierzątkami w zagrodzie? – przedstawienie sylwetki rolnika.
 • „Czego brakuje” ćwiczenie rozwijające spostrzegawczość. Zwrócenie uwagi na brakujące elementy na obrazkach przedstawiających zwierzęta na wsi (np. krowa bez rogów, kaczka bez dzioba).
 • „Ile to zwierzątek widzisz na obrazku?” zabawa matematyczna oraz klasyfikacja zwierząt tego samego gatunku.
 • „Odgłosy zwierząt” zabawa kształtująca zmysł słuchu poprzez odgadywanie odgłosów zwierząt z puszczanych nagrań lub przedstawionych przez opiekuna. Próby naśladowania zwierząt przez dzieci.
 • Przedstawienie dzieciom narzędzi znajdujących się w zagrodzie: grabie, konewka, motyka.
 • Ćwiczenie narządów artykulacyjnych poprzez unoszenie głowy do góry i udawanie że dmuchamy baloniki, nabieranie powietrza ustami i długi wydech.
 • Słuchanie wierszy i bajek oraz opowiadań o rodzinie – opowiadanie na pytania dotyczące tekstu.
 • Dzień mamy- rozmowy o zajęciach i zainteresowaniach mam dzieci. „Przesyłamy całusy dla mamy” –ćwiczenia warg, próby głośnego cmokania ustami.

 

3. Zajęcia manipulacyjno – konstrukcyjne, plastyczne:

 • Układanie drewnianych puzzli, układanek – dopasowanie elementów o różnej wielkości kształcie i liczbie.
 • Chusta animacyjna – utrwalanie poznanych kolorów, podawanie przykładów do wylosowania kolorów.
 • Układanie puzzli tekturowych, drewnianych i piankowych – rozwijanie wyobraźni i myślenia oraz koordynacji ruchowej podczas doboru odpowiednich części układanki.
 • Konstruowanie dowolnych budowli z klocków waflowych typu lego.
 • Rozwijanie wyobraźni przestrzennej i koncentracji, współpraca z innymi dziećmi.
 • Nawlekanie koralików na sznurek – kształtowanie sprawności manualnej.
 • Kolorowanie postaci rolnika jako opiekuna zwierząt.
 • Zabawa w kucharza – przygotowanie przez dzieci ulubionych potrwa ich rodziców.
 • Mój dom – budowanie przez dzieci domków dla całej rodziny przy użyciu plastikowych klocków.
 • Prace plastyczne: „Zając” – praca przestrzenna naklejanie gotowych elementów (talerzyk, wąsy, uszy). „Kwiatki z łąki” – wydzieranki z kolorowych kartek papieru – ćwiczenia sprawności manualnej i rozbudzenie kreatywności dziecka. „Czerwona biedronka” – wykonanie pracy plastycznej przy użyciu czerwonych kółek, czarnej farbki i zielonej bibuły. „Co robią nasi rodzice?” – kolorowanka przedstawiająca różne zawody. „Mój pierwszy warzywniak – pietruszka, marchewka, burak, cebula, szczypiorek” – praca z wykorzystaniem plasteliny. „Kwiat wiśni” – wykonanie pracy z różowej bibuły na gotowym szablonie drzewa. „Serce dla mamy” – przygotowanie serca z podanych elementów.

 

4. Zajęcia z zakresu rozwoju ruchowo – fizycznego i zdrowotnego:

 • Zabawa w ogrodzie oraz na placu zabaw – szukanie zwierzątek na placu żłobkowym obserwowanie ich wyglądu i zachowania, zwrócenie uwagi na ich rozmiar i delikatność.
 • Spacer w okolicy żłobka – obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie wraz z nadejściem wiosny.
 • „Zabawa na łące” – zabawa rozwijająca szybkość reakcji na wypowiedzianą nazwę zwierzęcia (ślimak, mrówka, biedronka, pszczoła).
 • Spacery połączone zabawą na placu zabaw. Obserwowanie zwierząt w gospodarstwach domowych przy żłobku.
 • „Stój prościutko!” – dzieci chodzą i biegają w różnych kierunkach. Na zawołanie: „stoimy prościutko” – dzieci po zatrzymaniu prostują się. Nauka wykonywania poleceń zadanych przez opiekuna.
 • Coś ty, kotku, chciał? – ćwiczenie orientacji oraz ćwiczenia mięśni grzbietu, kończyn dolnych i górnych.
 • Zabawy ruchowe z wykorzystaniem woreczków.
 • Spacery, połączone z zabawą na świeżym powietrzu, na placu zabaw (berek, skłony tułowia, wymachy, podskoki) – doskonalenie umiejętności poruszania się w parach, wdrażanie zasad bezpiecznej zabawy na powietrzu.
 • Tor przeszkód – jak dojść do celu? – zabawa z wykorzystaniem kolorowych szarf.
 • Pomagam swojej mamie – zabawa naśladowcza (odkurzanie, ścieranie kurzu, gotowanie).
 • W zdrowym ciele zdrowy duch – gimnastyka poranna.
 • Zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej i maty interaktywnej.

1.  Zadania wychowawcze i opiekuńcze:

 • Doskonalenie samodzielnego jedzenia – opanowywanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków: przyjmowanie właściwej postawy przy stole, posługiwanie się łyżką i widelcem, czekamy aż wszyscy skończą posiłek.
 • Wpajanie nawyków higienicznych i porządkowych: m. in. mycie rączek i buzi po posiłkach, skorzystaniu z toalety i po spacerze. Wdrażanie do porządkowania zabawek.
 • Wpajanie nawyków grzecznościowych – witamy się i żegnamy używając zwrotów „Dzień dobry”, „Do widzenia”.
 • Doskonalenie umiejętności związanych z czynnościami dnia codziennego, reagowanie na prośby i polecenia opiekuna.
 • Doskonalenie czynności samoobsługowych: zdejmowanie i zakładanie butów, części garderoby.
 • Utrwalanie pozytywnych zachowań w grupie: „Idziemy parami”, siedzenie w kole, czekanie na swoją kolej, dzielenie się z innymi dziećmi zabawkami.
 • Modelowanie pozytywnych zachowań podczas wspólnych zabaw, adekwatnego reagowania na polecenia, wprowadzanie elementów współpracy, uczenie poszanowania pracy i własności innych,

 

2.  Zajęcia z zakresu rozwijania mowy, myślenia, pojęć matematycznych rozwój poznawczy:

 • Czytanie wierszy i bajek „Koszyczek ogrodniczki”- poznanie nazwy warzyw ”Wiosna”, „Kwiecień”, „Pisanki”, „Słonko coraz wyżej…” – rozwijanie wyobraźni, poszerzanie słownika dziecięcego, odpowiadanie na pytania dotyczące tekstu,
 • „Duża piłka, mała piłka”- ćwiczenia klasyfikacyjne, przeliczanie oraz porównywanie piłek.
 • Ćwiczenia kształtujące wymowę:
 • ćwiczenia logopedyczne- „Gimnastyka buzi i języka”- zabawy ćwiczące policzki „Chomik”, „Balon”, „Chudniemy”, „Co się stało z naszymi ustami”, klaskanie językiem, kręcenie kolek językiem,
 • ćwiczenia oddechowe: „Male i duże piórek podróże ”- doskonalenie umiejętności prawidłowego wdechu i wydechu,
 • ćwiczenia artykulacyjne: zabawa „Co mówią zwierzęta”- Naśladujemy odgłosy zwierząt (kle kle, kum kum, be be, mu mu),
 • Kontynuacja nauki figur geometrycznych- koło, trójkąt, kwadrat
 • Ćwiczenie spostrzegawczości „Znajdź zwierzątko”, „Znajdź przedmiot pod kubeczkiem”.
 • Poznawanie kolorów (czerwony, zielony, żółty, niebieski) – zapoznanie dzieci z kolorystyka poprzez pokazywanie kolorowych wiosennych kwiatów.

 

3. Zajęcia manipulacyjno – konstrukcyjne, plastyczne:

 • Układanie drewnianych puzzli, układanek- dopasowywanie elementów o różnej wielkości, kształcie i liczbie,
 • Nawlekanie koralików na sznurek – kształtowanie sprawności manualnej.
 • Wpinanie kolorowych guziczków według wzoru umieszczonego na planszy.
 • Zabawa konstrukcyjna „Domek zająca” – budowanie z użyciem klocków waflowych piankowych lub plastikowych,
 • „Układamy książki”- segregowanie ich od największej do najmniejszej,
 • Dopasowanie kształtów do otworów (koło, trójkąt, kwadrat) – celowanie, wkładanie, stymulowanie procesów spostrzegania i uwagi oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej.
 • Praca plastyczna: „Biedroneczki są w kropeczki”- Malowanie farbami ilustracji oraz doklejanie czarnych kropek, Kolorujemy kredkami wiosenne kwiaty „Piłka”- malowanie ilustracji kolorowymi farbami. „Była sobie żabka mała”;- malowanie farbami ilustracji żabki, „Bocian”- wyklejanie plastelina sylwety bociana

 

4. Zajęcia z zakresu rozwoju ruchowo – fizycznego i zdrowotnego:

 • „Toczymy piłkę do celu” zabawa z elementami toczenia, zabawa z wykorzystaniem piłki średniej wielkości,
 • Zabawa ruchowo-muzyczna – ”Bociany i Żaby” – naśladowanie chodzenia bociana i skaczącej żabki ,
 • „Kurki szukają ziarenek”;- zabawa orientacyjno- porządkowa,
 • Ćwiczenia przeciw płaskostopiu (chód we wspięciu na palcach, piętach, chód na bocznych krawędziach stopy, podkurczanie i prostowanie palców stóp)
 • „Poranna gimnastyka”- ćwiczenia tułowia, skłony, skręty w różnych kierunkach, przód, tył, w prawo, w lewo- doskonalenie motoryki.

1. Zadania wychowawcze i opiekuńcze:

 • Usprawnianie samoobsługi: kontynuacja nauki samodzielności w piciu z kubka, posługiwania się łyżką i widelcem;
 • Kształcenie umiejętności słuchania innych – zwracanie uwagi na kolejność wypowiadania się w grupie, nauka sygnalizowania chęci wypowiedzi poprzez podnoszenie ręki do góry;
 • Wyrabianie nawyku używania form grzecznościowych : proszę, dziękuję, przepraszam;
 • Wspieranie procesu kształtowania nawyków higienicznych i prozdrowotnych – szczególne uwrażliwianie na konieczność mycia rąk po skorzystaniu z toalety, przed posiłkiem;
 • Dalsze opanowywanie umiejętności związanych z rozbieraniem i ubieraniem się.
 • Nawiązywanie bliższego kontaktu z rówieśnikami poprzez wspólne zabawy integracyjne, inicjowane samodzielnie przez dzieci lub opiekunkę;
 • Podejmowanie działań na rzecz grupy – utrzymywanie porządku wśród zabawek;
 • Doskonalenie umiejętności prawidłowego reagowania na polecenia i prośby opiekuna;
 • Zabawy naśladowczo-tematyczne: Kształtowanie umiejętności naśladowania czynności życia codziennego poprzez zabawę w kącikach tematycznych: wchodzenie w role społeczne, próby współdziałania z rówieśnikami;
 • Doskonalenie nawyku wspólnej zabawy – zaangażowanie w zabawy grupowe, zwracanie uwagi na innych uczestników zabawy, bezpieczne i prawidłowe korzystanie z zabawek;

 

2.  Zajęcia z zakresu rozwijania mowy, myślenia, rozwój poznawczy:

 • Czytanie bajeczek i oglądanie ilustracji ze żłobkowej biblioteczki – próby opowiadania o przeczytanych utworach: rozwijanie mowy biernej i czynnej oraz pamięci;
 • Ćwiczenia oddechowe : dmuchanie piórek, wdychanie powietrza przez nos i wydychanie ustami, kontrolowanie długości i intensywności oddechu;
 • Czytanie i próba nauki prostych wierszyków związanych z wiosną: „Wiosna”,
 • Kontynuacja nauki figur geometrycznych- koło, trójkąt, kwadrat;
 • Ćwiczenia ortofoniczne: doskonalimy mowę powtarzając wyrazy dźwiękonaśladowcze w rymowankach czytanych przez opiekunkę „Wiosna”, „Żaby i bocian”
 • „Kolorowy tydzień” – nauka rozpoznawania kolorów, klasyfikowanie przedmiotów wg cechy jakościowej, zabawy badawcze, poszerzanie zasobu słownika czynnego i biernego;
 • Pogadanki na temat wiosny, oglądanie ilustracji o tematyce wiosennej, wprowadzenie do świata zwierząt wiosną – kurczęta, żabki, bociany w ich naturalnej scenerii, inicjowanie swobodnych wypowiedzi dzieci ;
 • Wprowadzenie do słownika dziecka pojęć przeciwstawnych np. duży – mały, gruby – chudy, wysoki – niski ;
 • Gimnastyka buzi i języka: zabawy i ćwiczenia warg, języka; cmokanie, napinanie policzków, wysuwanie warg do przodu, zwijanie języka w rulonik

 

3. Zajęcia manipulacyjno – konstrukcyjne, plastyczne:

 • Układanie puzzli tekturowych, drewnianych i piankowych – rozwijanie wyobraźni i myślenia oraz koordynacji ruchowej podczas doboru odpowiednich części układanki;
 • Konstruowanie dowolnych budowli z klocków waflowych i typu lego – rozwijanie wyobraźni przestrzennej i koncentracji, współpraca z innymi dziećmi;
 • Nawlekanie koralików na sznurek – kształtowanie sprawności manualnej ;
 • Skupianie uwagi na manipulowaniu drobnymi elementami przy pomocy „Zakręconych labiryntów”; – Lepienie z plasteliny (gniecenie, wydzieranie, robienie placka, wałka, kulki, kluseczek itp.);
 • Wykonujemy laurkę z okazji dnia kobiet- malujemy farbkami
 • „Zegnamy Panią Zimę”- wspólne wyklejanie marzanny z kawałków papieru i kolorowej bibuły;
 • Wiosenne kwiaty: żółte narcyzy, niebieskie krokusy, czerwone tulipany – kolorowanie kredkami, malowanie farbami, wyklejanie bibułą
 • „Pani Wiosna” – kolorowanie kredkami sylwetki pani wiosny;

 

4. Zajęcia z zakresu rozwoju ruchowo – fizycznego i zdrowotnego:

 • Ćwiczenia przeciw płaskostopiu (chód we wspięciu na palcach, piętach, chód na bocznych krawędziach stopy, podkurczanie i prostowanie palców stóp);
 • Zabawy z elementami rzutu, chwytu, celowania i toczenia; Celuj do kosza, Rzuć wysoko, Łap piłkę, Podaj dołem, górą,, Rzuć woreczkiem, itp.;
 • Spacery po parku w poszukiwaniu wiosny- obserwujemy zmiany pogodny i szukamy pierwszych wiosennych kwiatów, zielonych listków oraz słuchamy śpiewu ptaków;
 • „Omiń kałuże”- ćwiczenie z elementami równowagi, ćwiczenie uwagi, zręczności, orientacji, doskonalenie ruchów;
 • Zabawy i ćwiczenia ruchowe ( berek, skłony tułowia, wymachy, podskoki itp.);
 • Ćwiczenia z woreczkiem gimnastycznym mające na celu utrzymanie równowagi i prawidłowej postawy ciała;
 • Zabawy orientacyjno-porządkowe; Gdzie leży szczotka?, Idziemy do lekarza, Robimy zakupy i wypakowujemy je, itp.;
 • Zabawy na czworakach; Przechodzenie pod szarfą, Kotki idą na spacer, Przejście przez tunel, Małe zwierzątka, itp.
 • Podczas zabaw ruchowych naśladujemy przyrodę budzącą się z zimowego snu: rosnące kwiatki, wiosenny deszczyk i fruwające ptaszki;

 

5. Zajęcia umuzykalniające:

 • Zabawy ruchowe ze śpiewem – utrwalanie dotychczas poznanych piosenek „Stary niedźwiedź mocno śpi” „Kółko graniaste”;
 • Wspólne tańce i śpiew piosenek „ Nad brzegiem rzeki”, „Marzec”, „Marzec marzyciel”, „Witaj wiosno”, „Marzanna”;
 • Tworzenie muzyki przy pomocy instrumentów : trójkąt, grzechotka, tamburyno, bębenek, kołatka;
 • Ćwiczenia słuchowe rozwijające wrażliwość dziecka na: dźwięk, ton, rytm, melodie, tempo;
 • Zabawy uwzględniające naukę elementów tańca; poruszanie się w rytm melodii na palcach łączenie w pary , w koło; szybka orientacja na zmianę melodii;
 • Zabawy taneczne- w parach i taniec swobodny;

 

6. Zajęcia paluszkowe:

 • „Pięć paluszków rączka ma”- wzbogacanie słownictwa dzieci, rozwój mowy
 • Utrwalanie dotychczas poznanych zabaw paluszkowych : „Okulary” , „Pająk”, „Powitanie” itp.
 • „Moje palce”- ułatwianie orientacji w schemacie własnego ciała, dziecko uczy się, jak się nazywają i gdzie znajduję poszczególne części ciała;
 • Moje palce lubią harce (poruszamy wszystkimi palcami)
 • Lubią pograć na gitarce (naśladujemy grę na gitarze)
 • Lubią klepać mnie po brzuszku (klepiemy się po brzuchu)
 • Lubią drapać mnie po uchu (drapiemy się po uchu)
 • A najbardziej – daję słowo –
 • Lubią spać pod moją głową (składamy dłonie i opieramy na nich policzek).

1. Doskonalenie czynności samoobsługowych: zdejmowanie i zakładanie butów, garderoby, samodzielne mycie rączek i buzi po posiłkach oraz po spacerze.

 • Bawimy się zgodnie i bezpiecznie, szanujemy zabawki i zamieniamy się nimi podczas zabawy.
 • Modelowanie pozytywnych zachowań podczas wspólnych zabaw, adekwatnego reagowania na polecenia, wprowadzanie elementów współpracy, uczenie poszanowania pracy i własności innych.
 • Utrwalanie pozytywnych zachowań w grupie: „idziemy parami”, siedzenie w kole, odkładanie zabawek na miejsce, spokojne siedzenie podczas posiłków. Oswajanie z głośnym wypowiadaniem się i prezentowaniem się przed dziećmi i opiekunkami. Zachęcanie do nawiązywania interakcji z opiekunem i rówieśnikami.
 • Wpajanie nawyków grzecznościowych, higienicznych i porządkowych: m.in. rytuał powitania i pożegnania używając zwrotów „Dzień dobry”, „Do widzenia”, mycie rączek i buzi po posiłkach oraz po spacerze, porządkowanie zabawek.
 • Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.
 • Doskonalenie nawyku wspólnej, zgodnej zabawy – rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi angażując je w zabawy grupowe, zwracanie uwagi na innych uczestników zabawy, prawidłowe i bezpieczne korzystanie z zabawek.

 

2. Zajęcia z zakresu rozwijania mowy, myślenia, rozwój poznawczy:

 • „Kuchareczka” – rozpoznawanie przedmiotów wykorzystywanych w pracach kuchennych. Nazywanie ich i określanie, do czego służą. Przedstawianie dzieciom ilustracji kuchni zapoznanie z jej wyglądem oraz wyposażeniem,
 • „Łyżki”- ćwiczenia klasyfikacyjne – segregacja łyżek według wielkości, prawidłowe posługiwanie się wyrazami: duża, mała. „Pomieszane sztućce”- segregowanie sztućców i rozkładanie ich do odpowiednich pojemników.
 • Słuchanie opowiadań, bajek i wierszy: „Luty”, „Gość”, „Łyżka i widelec”, „Kokardka”, „Ciekawski kotek”, „Leciutki żarcik”, „Bal przebierańców”- kształtowanie wyobraźni oraz odpowiadania na pytania dotyczące tekstu.
 • „Przyjęcie dla lalek” – zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań.
 • Czytanie bajek, opowiadań wierszy, baśni: „Obudzona królewna”, „Śnieżka”.
 • „Gdzie schowało się zaczarowane jabłko”- kształtowanie spostrzegawczości oraz orientacji w przestrzeni.
 • Wspólne oglądanie bajek i baśni zgromadzonych w kąciku książki. Dzieci nazywają co widzą na rysunkach.
 • „Czy znasz swoje ciało”- szybka orientacja w schemacie własnego ciała z pokazywaniem i nazywaniem części ciała.
 • „Przeciwieństwa”- dobieranie w pary ilustracji przeciwstawnych np. biały – czarny, cienki – gruby, duży – mały, szeroki – wąski, ciężki – lekki , długi – krótki.

 

3. Zajęcia manipulacyjno – konstrukcyjne, plastyczne:

 • „Fasola i Groch” – zabawa manipulacyjna polegająca na segregowaniu nasion i wkładaniu ich do odpowiednich pojemników.
 • Tworzenie prostych budowli z klocków, rozwijanie wyobraźni przestrzennej, usprawnianie pracy dłoni – palce i nadgarstki.
 • „Robimy kluseczki” – lepienie z kolorowej plasteliny.
 • „Kolorowy garnek” – ozdabianie rysunku garnka elementami wyciętymi z kolorowego papieru.
 • Dopasowanie kształtów do otworów (koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt, gwiazda) – celowanie, wkładanie- stymulowanie procesów spostrzegania i uwagi oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 • „Król i Królowa” – malowanie postaci kolorowymi farbami.
 • „Karnawałowa maska” – ozdabianie maski błyszczącymi elementami.
 • Piramidy, wkładanki, rzucanie do celu, obręcze, labirynty – rozwój zręczności i koordynacji ruchów, usprawnianie pracy dłoni. Zabawa manipulacyjna z użyciem zakręconych labiryntów.
 • Układanie oraz budowanie z klocków piankowych, waflowych i drewnianych o różnej wielkości, ciężkości, strukturze – budowanie wież, mostów, domków, garaży, pociągów.
 • „Niedźwiadek polarny” – przyklejanie futerka misiowi za pomocą białych kawałków bibuły.
 • „Kartka walentynkowa” – naklejanie gotowych elementów.
 • „Zgadnij, co to?” – rozpoznawanie po dotyku przedmiotów znajdujących się w pudełku – poznawanie właściwości przedmiotów: kształtu, konsystencji, wydawanego dźwięku.