Gdy słońce jasno świeci,
To czas nam szybko leci,
Radosne bywają dni,
Gdy promień słoneczny lśni.