Pa­trz­cie, jak paw się w słoń­cu wdzię­czy! Po­ży­czył so­bie barw od tę­czy. Roz­wi­nął ogon w kształt wa­chla­rza i su­nie z miną dy­gni­tarza 👑🌈🌸