Przyszła do nas piękna wiosna Wielką radość nam przyniosła.
Najpierw zawiał ciepły wietrzyk, Potem z chmurki mokry deszczyk,
Zaświeciło jasne stonko, Zatrzymało się nad łąką.