Skakanki, piłki, bąki- Wesoło mijał czas. Ze żłobkowej barwnej łąki. Już przedszkole wzywa nas.