Marysia

Jest bardzo otwartą i cierpliwą osobą. Ukończyła technikum o profilu informatycznym z innowacją wojskowo-sportową. Swoją przygodę w pracy z dziećmi rozpoczęła w październiku 2020 roku, jako pomoc opiekuna w jednym z warszawskich żłobków.


Uzyskała tytuł opiekuna dziennego, dzięki ukończonemu kursowi zrealizowanym dzięki Centrum Wspierania Rodzin ,,Rodzinna Warszawa”.Na co dzień kieruje się zasadą, że dzieci najlepiej uczą się poprzez obserwację dorosłych oraz poprzez to, czego doświadczają w kontakcie z otoczeniem. Najbardziej skupia się na rozwijaniu umiejętności sensomotoryki, a słowo nuda podczas zajęć cioci Marysi nie istnieje. Chętnie dba o to, aby otoczenie najmłodszych było pełne kolorów, poprzez barwne dekoracje. Stara się, aby każdy dzień był dla dzieci nową przygodą. Ukończyła szkolenie, poparte certyfikatem z pedagogiki Montessori.