Koordynacja wzrokowo – ruchowa towarzyszy nam każdego dnia podczas najprostszych czynności, dlatego tak ważne jest jej poprawne kształcenie i doskonalenie. 🫧🫧